AKTUALNE PRACE

Niska emisja – problemu nie trzeba już identyfikować – trzeba działać!

Problem zanieczyszczenia powietrza w kontekście niskiej emisji jest rozpoznany.

Niska emisja stanowi problem, którego w żadnym aspekcie nie należy, a wręcz nie wolno bagatelizować. Wszelkie dane wskazują, ze Polska ma poważny kłopot, z którym nie do końca wie, jak sobie poradzić. Mimo to, na plus należy zapisać działania, przede wszystkim stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, poszanowaniem energii oraz energetyką (przede wszystkim mowa o energetyce odnawialnej, gazowej technice kondensacyjnej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych). Pierwszy sukces został osiągnięty – zaczęto rozmawiać o problemie niskiej emisji, zdiagnozowano problem. Teraz pora na podjęcie konkretnych działań.

Najistotniejszym zagadnieniem jest jednak nie zdefiniowanie samego problemu, ale podjęcie konkretnych działań w celu zapobiegania oraz ograniczania niskiej emisji. Kluczowym zagadnieniem w tej kwestii jest podjęcie prac termomodernizacyjnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej sposobów produkcji i zużycia energii w budynkach. Istotnym jest podjęcie optymalnej decyzji co do stosowanych rozwiązań grzewczych, zmierzających do likwidacji kotłów stałopalnych np. poprzez przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy zastosowanie nowoczesnych i niskoemisyjnych rozwiązań techniki grzewczej (pompy ciepła, gazowe kotły kondensacyjne).

Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. Szukając sposobu jego zniwelowania wprowadzanych jest szereg rozwiązań, przy czym ich skuteczność oraz optymalny dobór, wymagają dyskusji i popularyzacji tych najbardziej sensownych, szczególnie zaś działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej oraz świadomego korzystania z energii, a więc jej oszczędzania.

Bez względu na to, które z wymienionych działań nie zostałyby podjęte, wsparcie na poziomie samorządowym/krajowym poprzez dostarczenie konkretnych narzędzi i programów finansowych jest kwestią kluczową do osiągnięcia sukcesu. Potrzebna jest konstruktywna dyskusja, której efektem będzie podjęcie konkretnych działań.