O NAS

Energetyczny Think Tank – energetyczny zapałem tworzących je osób, potencjałem stojących za nimi instytucji oraz poruszaną tematyką.

Energetyką, a w zasadzie wieloma jej aspektami zajmujemy się od lat, nierzadko łącząc aktywność zawodową z życiową pasją. Śledzimy zmiany jakie zachodzą w otaczającej nas rzeczywistości, jesteśmy świadomi wyzwań jakie przed nami stają, stawiamy sobie za cel kształtowanie naszej przyszłości tak, aby nasze życie było jak najbardziej komfortowe, a zasoby planety na której przyszło nam żyć, nie ulegały degradacji.

Jesteśmy branżystami, specjalistami w zakresie rozwoju nowoczesnych technik grzewczych, klimatyzacji, wentylacji; jesteśmy naukowcami dostrzegającymi problemy współczesnego świata, świadomymi zagrożeń jakie niesie nieodpowiedzialna, a często rabunkowa gospodarka energetyczna; jesteśmy finansistami, prawnikami, menedżerami stawiającymi na zrównoważony rozwój oraz wspieranie zielonej energetyki.

Nie dajemy gotowych recept, wymieniamy poglądy, komentujemy dokonujące się wokół nas zmiany, a dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi naszej grupy, wypracowujemy opinie doradcze, wykluwające się niejednokrotnie w wyniku burzliwych dyskusji. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto wierzy w rozwój czystej energetyki, odnawialnych źródeł energii i inteligentnego budownictwa.