WSPÓŁPRACA

 miekinia

Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękinii powstało w całkowicie przebudowanym i zmodernizowanym budynku ośrodka dydaktycznego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Obiekt ten w przeszłości był budynkiem administracyjnym kamieniołomu porfiru. Stworzenie laboratorium poza działalnością skierowaną na potrzeby studentów, pełni również rolę informacyjno-doradczą w zakresie tematyki odnawialnych źródeł i poszanowania energii dla przedstawicieli samorządów, przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

 globenergia

GLOBEnergia to profesjonalny, ogólnopolski kwartalnik poświęcony Odnawialnym Źródłom Energii (OZE) oraz poszanowaniu energii. GLOBEnergia pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika oraz forum ekspertów OZE. Jest to doskonałe kompendium wiedzy, niezbędne w podręcznej bibliotece jednostek naukowych, przedsiębiorstw, projektantów, instalatorów, samorządów oraz wszystkich entuzjastów OZE.

Czasopismo przygotowane jest przez zespół praktyków doświadczonych zawodowo w poszczególnych dziedzinach OZE, w ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi oraz przemysłowymi. Czytelnik znajdzie uporządkowane tematycznie artykuły, reportaże i opracowania naukowe. Całość wzbogacona jest praktycznymi wskazówkami dotyczącymi finansowania oraz realizacji inwestycji

polskapv

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz stymulacja rozwoju energetyki opartej o systemy fotowoltaiczne w Polsce. Polski rynek z jednej strony jest bardzo młody z drugiej dynamicznie się rozwija. Z tego względu celem wyeliminowania problemów znanych z rynków rozwiniętych stowarzyszenie Polska PV zamierza kłaść duży nacisk na propagację dobrych praktyk w zakresie doboru, projektowania i wykonania elektrowni fotowoltaicznych. Branża fotowoltaiczna to szerokie spektrum firm i osób prywatnych, w którym można odnaleźć zarówno producentów, dystrybutorów, generalnych wykonawców, instalatorów jak i hobbystów. Celem stowarzyszenia jest stworzenie platformy w ramach, której każdy z uczestników rynku będzie miał możliwość wpływać na jego rozwój.

logo4

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskijest największą polską regionalną organizacją samorządową. Zostało założone w 1991 r. z inicjatywy Kazimierza Barczyka, ówczesnego Przewodniczącego Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Zrzesza obecnie blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). Członkiem SGiPM jest również Województwo Małopolskie.

Cele Stowarzyszenia obejmują szeroko zakreślone działania na rzecz upowszechniania idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona środowiska naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą.>

 logo5

TUV NORD Polska buduje wartość firmy wspierając rozwój klientów oczekujących usług na najwyższym światowym poziomie. Pracując z pasją pomaga w doskonaleniu zarządzania, zapewnianiu bezpieczeństwa wyrobów oraz podnoszeniu kwalifikacji.W ofercie znajduje się certyfikacja ISO wg akredytacji polskiej i  akredytacji zagranicznych na zgodność z normami „tradycyjnymi” (np. ISO 9001, 14001, 18001) jak i typowo branżowymi ( dla motoryzacji, branży spożywczej, lotniczej, medycznej itp.).

TÜV NORD Systems posiada status Jednostki Notyfikowanej uprawnionej do pełnej realizacji czynności wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Jednostka Notyfikowana TÜV NORD Systems posiada numer identyfikacyjny 0045.

 spin_up Spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US w zakresie obsługi procesu komercjalizacji wiedzy i technologii, działając w kooperacji z naukowcami, brokerami oraz przedstawicielami biznesu, inicjuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin i branż. Profesjonalna infrastruktura naukowo-badawcza oraz wykwalifikowana kadra specjalistów stanowią gwarancję efektywnego wdrożenia w życie zaprojektowanych technologii oraz realizację celu nadrzędnego jakim jest wprowadzenie na rynek produktu o najwyższej jakości.
 uniwersystet-śląski Uniwersytet Śląski w Katowicach ściśle współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym budując pomosty pomiędzy nauką a kulturą, oświatą, gospodarką oraz polityką. Uniwersytet natychmiast reaguje na potrzeby regionu dostarczając profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, zapleczem aparaturowym będącym na najwyższym stopniu światowej technologii, zasobami IT, bazą literatury a wszystkie osiągnięciami, które ma już na swoim koncie czynią, że Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jednym z wiodących ośrodków naukowych w regionie a także w Polsce. W strukturach Uczelni działa SPIN-US Spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego, której jednym z zadań jest komercjalizacja wiedzy i technologii powstałych na Uniwersytecie Śląskim oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki celem budowania współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu.